اعلام روشهای ملاک عمل بجهت وحدت رویه درخصوص درخواست مالکین بابت تغییر ناظر

به گزارش روابط عمومی  و نامه ریاست محترم سازمان به شماره 07469 به تاریخ 97/05/23 روش های  ملاک عمل بجهت وحدت رویه درخصوص درخواست مالکین بابت تغییر ناظر اعلام می گردد.

 این تصمیم گیری با توجه به افزایش درخواست مالکین درخصوص تغییر مهندس ناظر و بمنظور وحدت رویه و اجرای مقررات ملی بوده و  از این تاریخ به بعد روش زیر ملاک عمل خواهد بود:

 

الف: ساختمانهایی که مشمول مجری ذیصلاح می گردند.

درصورتیکه بین مهندس ناظر و مجری (نماینده مالک) اختلاف نظر بروز نماید براساس مفاد بند 16-4 مبحث دوم مقررات ملی عمل گردد. اختلاف بین مالک و ناظر می باست از طریق مجری بعنوان نماینده فنی مالک پیگیری شود.

 

ب: ساختمانهایی که مشمول مجری ذیصلاح نمی گردند.

در صورت اختلاف بین ناظر و مالک  ، موضوع به شورای حل اختلاف سازمان ارجاع و نظر شورای مذکور ملاک عمل قرار گیرد.

بدیهی است این سازمان مسئولیتی در قبال عدم تغییر مهندس ناظر در اسناد و مدارک شهرداری و پروانه ساختمانی بعهده نخواهد داشت.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار