بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه با حضور نماینده سازمان استان “جناب آقای دکتر سرافرازی”

به گزارش روابط عمومی سازمان و طبق دعوت نامه شماره 9642/د/ش م – به تاریخ 97/06/05 شورای مرکزی،جناب آقای دکتر سرافرازی به عنوان نماینده سازمان استان خراسان جنوبی در بازدید از استان کرمانشاه که از روز شنبه 10شهریور تا دوشنبه 12 شهریور حضور خواهند داشت.

هدف از این بازدید کنترل مقررات ملی ساختمان و محاسبات مربوطه و چگونگی اجرای ساختمانها و کیفیت نظارت بر ساخت و سازهای مناطق زلزله زده و همچنین گزارش به شورای مرکزی خواهد بود.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار