«نمايه هايي از زلزله کرمانشاه از نگاه مهندسي» منتشر شد

جهت تهيه نشريه مذکور، مي توانيد به  سازمان ،واحد روابط عمومی مراجعه فرماييد.

 

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار