اجرای اصولی نما با رویکرد کم شدن خطرات استفاده از سنگ در ساختمانها با توجه به بند 3 کارگروه نظارت شورای فنی استان

به گزارش روابط عمومی سازمان و با توجه به بند 3 کارگروه نظارت شورای فنی استان در راستای اجرای اصولی نما با رویکرد کم شدن خطرات استفاده از سنگ در ساختمانها:

الف: اجرا به روش تر:

  • در ساختمان های یک و دو طبقه (بجز کنسولها و پیش آمدگیها) اجرای سنگ نما با رعایت اسکوپ مناسب بلامانع است.
  • در ساختمان های سه و چهار و پنج طبقه اجرای سنگ نما از طبقه سوم (20 تا 30 درصد سطح) محدود گردد.
  • در ارتفاع بیش از پنج طبقه اجرای سنگ نما ممنوع گردد.

ب: اجرا به روش خشک:

  • در صورتیکه نمای ساختمان با روش خشک و با رعایت ضوابط اجرای نشریه شماره 714 سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجرا گردد.اجرای سنگ نما در کلیه ساختمان ها بلامانع است.

 

پیشنهادات مرتبط با مصالح و نحوه اجرا:

  • استفاده از افراد دارای کارت مهارت فنی
  • اسکوپ نمودن سنگ مصرفی در نمای ساختمان
  • رعایت درز اجرایی در تراز اتصال دیوار به سقف در نما
  • عمل آوری مناسب

با عنایت به موارد فوق الذکر و دستورالعمل اجرایی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمانها “موضوع ضابطه شماره 714 ابلاغی به شماره 95758396 مورخ 95/07/10 رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و الزامی بودن رعایت آن از تاریخ 95/10/01. بر رعایت ضوابط مندرج در فصل چهارم نشریه مذکور در خصوص الزامات طراحی و اجرای نمای سنگی تاکید گردید لذا در صورت عدم امکان اجرای کامل الزامات اجرایی در شرایط فعلی،پیشنهادات ارائه شده فوق برای محدود شدن استفاده از سنگ در نما لحاظ گردیده و از سایر مصالح(اجرا،سرامیک مخصوص نما و ..) به صورت ترکیبی استفاده گردد ارائه طرح مناسب به همراه نقشه اجرایی مورد تایید مهندس محاسب در هر صورت الزامی است.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار