حمایت وزارت کار و رفاه اجتماعی  از طرح های اشتغالزایی جامعه مهندسی

به گزارش روابط عمومی سازمان و عطف به نامه شماره  9678/ د /ش م ،شورای مرکزی،وزارت کار و رفاه اجتماعی به منظور ایجاد اشتغال در سراسر کشور به طرح های تولیدی،خدماتی و گردشگری تسهیلات مناسب تخصیص داده است.

لذا از کلیه مهندسین محترم دعوت بعمل می آید طرح های نمونه پیشنهادی خود را که در قالب یک طرح خاص،نمادین و ماندگار می باشند، معرفی و به هیئت مدیره سازمان ارسال نمایند.

لازم به ذکر است آخرین مهلت ارسال آثار پایان آذرماه سالجاری خواهد بد.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار