مصوبه کارگروه نظارت شورای فنی استان در خصوص اجرای نمای سنگ در ساختمان

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص مصوبه مورخ 97/08/02 کارگروه نظارت شورای فنی استان جهت اجرای نمای سنگ در ساختمانها،به اطلاع می رساند مصوبه مذکور در خصوص ساختمانهایی که بعد از تاریخ 97/09/10 طراحی شده و پروانه ساختمانی دریافت کرده اند می بایست رعایت و اجرا گردد.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار