میراث فرهنگی،محیط زیست مهمترین موضوعات مطرح شده در کارگروه پایش اخلاق حرفه ای سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان پنجمین جلسه کارگروه پایش اخلاق حرفه ای در تاریخ اول بهمن ماه برگزار گردید.

حفظ محیط زیست،میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی در رشته های نقشه برداری،معماری ، تاسیست برقی و مکانیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار