احکام کمیته نظارت عالیه سازمان اعطا گردید.

احکام اعضاي کمیته نظارت عالیه سازماننظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبی طي مراسمي اعطا شد.

اين احکام طي مراسمي که ‌روز چهارشنبه 24 بهمن ماه برگزار شد به اعضاي کمیته اعطا شد.

عباسی رئیس سازمان: هدف از ایجاد گروه نظارت عاليه را ارتقاء کیفیت ساخت و ساز اعلام و برای اعضا کمیته ضمن عرض تبریک آرزوی موفقیت در این عرصه را داشت.

در ادامه جلسه طبق نظر اعضاءاين کمیته شامل چهار گروه:

 گروه (الف)

سیده بنفشه میرکاظمی (عمران)

ولی ا… جعفری (عمران)

محسن بهدانی (عمران) (دبیر)

مرتضی تقی زاده (معماری)

سیدعلی میربزرگی (مکانیک)

آرش حسین زاده (برق)

گروه (ب)

عباسعلی فرهمندراد (عمران)

مژگان پارسا (عمران) (دبیر)

رضا جعفری (معماری)

علیرضا بیدختی (مکانیک)

مجید آذری سراب (برق)

گروه (ج)

محمدرضا کارجو (عمران)

مهرا… احراری(عمران)

آسیه بهروان (معماری) (دبیر)

محمد آزادی مود (مکانیک)

سیدمحمدرضا علمدار مقدم (برق)

گروه (د)

احمد رضایب (عمران)

غلامرضا جلالیان پور (عمران)

فرهاد گنجی (معماری)

مهدی صباغی (مکانیک)

عاطفه درمیانی (برق) (دبیر)

جهت هماهنگی امور نظارت عالیه منتخب و همچنین سرکار خانم مهندس سیده بنفشه میرکاظمی بعنوان رییس کلیه گروههای  نظارت عالیه های سازمان و جناب آقای مهندس محسن بهدانی بعنوان دبیر کلیه گروههای نظارت عالیه های سازمان معرفی شدند.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار