دومین همایش بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت و ساختمان و اولین همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان، در تاریخ 3/5/98 همایش بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت و ساختمان و فناوری های نوین صنعت ساختمان با همت گروه پژوهشی ساباط گستر پاژ و مشارکت و همکاری انجمن صنفی سازندگان  مسکن و ساختمان انجمن صنفی مهندسان برق تاسیسات استان انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی استان و انجمن مهندسان معماری و شهرسازی استان با دبیر خانه دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان و کمیته انرژی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور و مشارکت تعدادی از شرکت های فعال در زمینه موضوع سمینار در محل سالن اجتماعات بانک مسکن استان از ساعت 8 صبح لغایت 15 ظهر برگزار گردید.

موضوعات مطرح شده در سمینار فوق شرح ذیل بود:

الف) کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل ها و الزامات موجود در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت و ساختمان توسط آقای مهندس طاهری اصل رئیس کمیته انرژی و استانداردسازی مصالح ساختمانی شورای مرکزی دوره هفتم و منتخب رشد مکانیک برای شورای هشتم

ب)کارگاه آشنایی با استاندارد 14252 و 14253 چگونگی نحوه محاسبه برچسب انرژی ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی توسط خانم دکتر فاضل دبیر کمیته انرژی و استانداردسازی مصالح ساختمانی شورای مرکزی

ج)موضوع بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در ساختمان ها براساس نوع وسایل و تجهیزات سرمایش و گرمایش توسط آقای مهندس عابدپور

د)نحوه تکمیل شناسنامه فنی ملکی و آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی و الزامات مورد نیاز برای رعایت در ساختمان ها توسط آقای مهندس مهدی پور

ر)زهکشی و لاینیگ و مقاوم سازی پی ساختمان جهت جلوگیری از مشکلات ناشی از نفوذ آب در طبقات صنفی توسط آقای مهندس اسماعیل زاده

مطالبی مطرح گردید که مورد توجه و استقبال شرکت کنندگان در سمینار قرار گرفت.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار