سمینار  اصول گزارش نويسي و امور حقوقي مرتبط با مهندسي ساختمان

سيمنار آموزشي (رايگان)

اصول گزارش نويسي
و امور حقوقي مرتبط با مهندسي ساختمان

دوشنبه 08-07-98
صبح 08:00 الي 13:00
عصر 15:00 الي 18:30

سالن غدير 🛣 بیرجند – خيابان پاسداران

مدرس:
دكتر آرمانپور (از تهران)

ثبت نام:
سامانه www.refahi.nezam-kj.ir

تذكر:
گواهينامه اين دوره براي اعضايي صادر خواهد شد كه
از سامانه فوق ثبت نام كرده باشند

ضمنا گواهينامه دوره مذكور امتياز آور براي
تمديد پروانه اشتغال خواهد بود

روابط عمومی
سازمان نظام مهندسی ساختمان
خراسان جنوبی

@ravabetomoumi_nezam_kj

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار