برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور هزار و 332 نفر در خراسان جنوبی

رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی خبر داد
برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور هزار و 332 نفر
در خراسان جنوبی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور هزار و 332 نفر در بیرجند در روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 مهرماه خبر داد

مهندس عباسی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، آزمون ورود به حرفه مهندسان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته‌های عمران ، معماری ، مکانیک ، برق ، نقشه‌برداری ، شهرسازی و ترافیک همزمان با سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 مهرماه در دانشگاه پیام نور برگزار می شود

وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این آزمون اظهار داشت: در مجموع هزار و 332 نفر در بیرجند در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد 199زن و 1133 نفر مرد هستند.
آمار به تفکیک رشته داوطلبین:
رشته عمران تعداد 803 نفر
رشته معماری تعداد 308
رشته برق تعداد 125نفر
رشته مکانیک 59 نفر
رشته نقشه برداری 19 نفر
رشته شهرسازی 14 نفر
می باشند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی افزود: برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز ، پروانه اشتغال به کار صادر می شود و این افراد می توانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند

عباسی گفت: در رشته عمران ، معماری ، مکانیک و برق دو آزمون محاسبه و نظارت برگزار می شود و نحوه برگزاری آزمون در رشته معماری نیز به صورت تستی و تشریحی است و علاوه بر آن در رشته های عمران و معماری آزمون اجرا نیز برگزار می شود

وی ادامه داد: آزمون اجرا و نظارت در رشته های عمران و معماری و آزمون رشته های برق ، مکانیک ، نقشه برداری ، شهرسازی و ترافیک در دو نوبت صبح و عصر در روز پنج شنبه 18 مهرماه هفته جاری برگزار می شود

عباسی افزود: آزمون طراحی معماری ، مکانیک و برق و آزمون محاسبات عمران نیز در روز جمعه 19 مهر ماه همزمان با سراسر کشور در دانشگاه پیام نور برگزار می شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی گفت: داوطلبان شركت در آزمون ورود به حرفه مهندسان می توانند كارت ورود به جلسه را با مراجعه به سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به نشاني اينترنتي www.inbr.ir دریافت کنند

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار