برگزاری نشست تخصصی وظایف متقابل ناظرین در مبحث نظارت و گزارش نویسی

نشست_تخصصی

نشست تخصصی با موضوع
“وظایف متقابل ناظرین در مباحث نظارت و گزارش نویسی”

زمان: یکشنبه 10 آذرماه98

ساعت: 17:00

مکان: موسسه امام علی(ع)

ثبت نام:
سامانه رفاهی سازمان

refahi.nezam-kj.ir

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار