خرید۲۰ هزار لیتــر #مواد_ضــدعفونی_ڪـننده و ارسال به دســتگاههای متولی جهت مقابله با #ڪـرونا توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان خراســان جــنوبی

حسین عباسی،ضمن #تـقـدیر از زحمات #ڪـادر_درمانی که فداڪـارانه در عرصه ڪمڪ به هموطنان حضور موثری داشتند اظهار نمود؛
با همراهی و هم اندیشی اعضای محــترم هیــات مدیره ، خرید ۲۰هزار لیــتر مواد ضــدعفونی ڪــننده جهت ڪـمڪ و مقابله با شیوع ویروس کـرونا مصوب شد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساخــتمان ضمن اعلام حمایت های ســازمان از خانــواده های جامعه مهندسی ڪـه جز مبتلایان به ویروس کـرونا می باشند افزود؛
سازمان نظام مهندسی نیز در شرایط بحرانی و جلوگیری از انتقال ویروس ڪـرونا اقدام به خرید مواد ضدعفونی ڪننده ڪـه از تولیدات جامعه مهندسی می باشد،نموده تا در اختیار دستگاههای متولی این امــر قرار گیرد و گامی موثر در قطع زنجیره انتقالی کـرونا برداشته شود.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار