برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور نمایندگان انجمن سازندگان مسکن و ساختمان و نظام مهندسی ساختمان استان

به گزارش روابط عمومی سازمان،نشست هم اندیشی با حضور نمایندگان انجمن سازندگان مسکن و ساختمان و نظام مهندسی ساختمان استان-مهندسین ناظر معمار و مجریان ذیصلاح و سازندگان شهرستان قائنات برگزار شد.

در این جلسه مواردی ازجمله:

-تشریح وظایف مهـندسین ناظر و مجری در پروژه های دارای مجری ذیصلاح
-ایجاد و حفظ روحیه تعامل هرچه بیشتر بین مهندسین ناظر و مجری
-تشریح بیمه نامه های ساختمان های دارای مجری ذیصلاح
-تاکید بر استفاده از مصالح فنی و استاندارد در جهت بهبود سطح کیفی ساخت و ساز
-تاکید بر استفاده از مصالح بومی سطح شهرستان ‌و استان

-رعایت بیش از ‌پیش موارد و آیتم های ایمـنی در ساختمان های بلندمرتبه

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار