ارائه پیشنهاد در خصوص، بازنگری مبـحث 12 مقررات ملی ساختمان

با استناد به نامه شماره 5654-11-99 مورخ 08/04/99، دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، مبنی بر بازنگری مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان،مهندسین عزیز نظرات و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری دوشنبه 30تیــرماه 99 به واحد روابط عمومی سازمان ارائه نمایند.

 

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار