بازديدهاي دوره اي و سرزده نظارت عاليه اداره كل راه و شهرسازي از ازمايشگاه هاي خدمات فني داراي مجوز

به گزارش روابط عمومی سازمان،بازديدهاي دوره اي و سرزده نظارت عاليه اداره كل راه و شهرسازي از آزمايشگاه هاي خدمات فني داراي مجوز- امروز چهارشنبه ٥/٢٢- آزمايشگاه جامعه متخصصان كنترل كيفيت صورت گرفت.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار