بازدیدهای دوره ای و سرزده نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی از آزمایشگاه های خدمات فنی دارای مجوز

به گزارش روابط عمومی سازمان،بازديدهاي دوره اي و سرزده نظارت عاليه اداره كل راه و شهرسازي از آزمايشگاه هاي خدمات فني داراي مجوز- سه شنبه 1/07/99 – از آزمايشگاه اویان آزمای پارسیان صورت گرفت.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار