افزایش عمر مفید ساختمانها در گرو استفاده از مصالح استاندارد

كيفيت مصالح ساختماني يكي از عواملي است كه به همراه شرايط ساختگاهي، طراحي، اجراء، نگهداري و تعمير، در دوام و آسيب‌ناپذيري ساختمانها نقش بسزايي دارد..
ﺗﺠﺮبه ﺗﻠﺦ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﺑﺮﺧﯽ نقاط ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دهد ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﺮیب ﮔﺴﺘﺮده، ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ زیادی را نیز ﺑﻪ همراه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان می کند: استاندارد سازه‌ها و ابنیه ساختمانی باید در دو جنبه استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و ساخت و اجرای سازه‌ها با رعایت دستور العمل‌های استاندارد رعایت شود.
عباسی خاطر نشان می کند: اگرچه داشتن مصالح ساختماني استاندارد و قابل ‌قبول، يكي از شرايط حتمی و لازم براي ساخت‌ و ساز كيفي است، اما روي ديگر سكه، نحوه استفاده از آن و نظارت و پيگيري براي استفاده از اين مصالح در بناهاست كه سازمان نظام مهندسی ساختمان در این امر جدیت لازم را به کار می برد.
عباسی با اشاره به اینکه همچنین نحوه استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد، نظارت ناظران و پیگیری برای استفاده از این مصالح در ساختمان‌های مسکونی نیز باید با دقت بیشتری صورت بگیرد، می افزاید: استفاده از مصالح بی‌کیفیت در ساخت ‌و ساز‌ها سبب به خطر انداختن امنیت جانی ساکنان خواهد بود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان  به فرهنگ‌سازي در بين مردم جهت روي آوردن به ساختمان‌هايي كه در آن‌ها مصالح استاندارد با رعايت مقررات ملي ساختمان به كار رفته است اشاره و افزود:دستگاههای متولی جهت آشنایی و معرفی مصالح بومی و استاندارد نقش موثری را خواهند داشت.
افزایش عمر مفید ساختمانها در گرو استفاده از مصالح مرغوب
مصالح ساختماني جزء ثروت ملي است ومقاوم سازي ساختمان ها و صرفه جويي در انرژي مهمترين عامل حفظ اين ثروت ملي است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد است که در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی در بحث ترویج مقررات ملی ساختمان بویزه استفاده از مصالح استاندارد با ایجاد کمیته استاندارد و انرژی پیگیر این مورد بوده و در بازدیدهای نظارت مضاعف این مورد در دستور کار قرار دارد.

عباسی می افزاید:استفاده از مصالح استاندارد باعث جلوگيري از هدررفت انرژي مي شود، بنابراين بايد ساختمان ها بر اساس نوع مصالح نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی اظهار می کند: استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد ضروری است و سیاست نظام مهندسی تشویق مهندسین جهت استفاده از مصالح بومی و دارای استاندارد می باشد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، با بیان اینکه استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در بهره وری بهتر، صرفه جویی در مصرف انرژی ، مقاومت در برابر حوادث احتمالی همچون زلزله ، سیل ، برف و غیره بسیار مؤثر است ، تصریح می کند: اداره کل استاندارد باید بازرسی ها از کارخانجات تولیدکننده مصالح ساختمانی را افزایش داده و لیست تولیدکنندگان مصالح استاندارد در دسترس جامعه پیمانکاران و مهندسین قرار گیرد.
وی تاکید می کند: استفاده از مصالح ساختمانی مرغوب به نفع دارندگان این کالای گران قیمت است و عمر مفید ساختمانها را افزایش می دهد.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار