صدور یکصدو هشتاد و یک شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در شش ماه نخست سال 99

عباسی رییس سازمان ضمن اشاره به صدور یکصدو هشتاد و یک شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در شش ماه نخست 99 افزود:

امروزه ساختمانها بخش عظيمي از سرمايه اشخاص و كشورها را تشكيل مي دهند و صنعت ساختمان بعنوان فراگيرترين بخش اقتصادي در سراسر دنيا، حوزه هاي دیگر صنعتي را نیز همراه خود بحركت در مي آورد. با توجه به جایگاه و اهمیت بیان شده چگونه مي توان از كيفيت ساختمانهايي كه قبلاً ساخته و تكميل شده اطلاع حاصل نمود؟ آيا توضيحات فروشندگان و مشاورین املاک به تنهايي مي تواند بيان كننده ميزان كيفيت و سطح استاندارد ساختمانها باشد؟ آيا اگر يك ساختمان در ظاهر و نما و نازك كاري داخلي زيبا و چشم نواز باشد، تضميني خواهد بود كه درخصوصيات پنهان و پوشيده نيز مطلوب باشد؟

پرواضح است که ساختمان از بخش های زیادی تشکیل شده و صرفاً بیان این جمله کلی که” ساختمان برابر با ضوابط مقررات ملی ساختمان احداث شده است” بتنهایی نمی تواند در برگیرنده مشروح خصوصیات همه اجزا و درجه بندی کیفیت بخش های مختلف ساختمان باشد. طبيعتاً اين حق هر خريداري است كه بداند ملكي را كه خريداري مي كند در چه بخش هايي داراي نقاط ضعف و در بخش هايي داراي نقاط قوت است. از طرفی عقل و منطق حکم می کند که سطح کیفیت بخش های مختلف ساختمان بر روی قیمت آن تاثیرگذار باشد و ملکی که اطلاعات کافی و دقیقی از کیفیت فنی آن ارائه نشده از ارزش کمتری برخوردار باشد. در چنین شرایطی خلاء وجود سندی مطمئن و قابل استناد برای اطلاع از چگونگی فرآیند و کیفیت ساخت و ساز بروشنی احساس می گردید. بنابراين به استناد بند(ز) ماده 21 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند(چ) ماده 114 آئين نامه اجرايي آن، مصوب سال 1374 و مواد فصل 9 آئين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1383، مقرر گردید براي ساختمانهاي مشمول اين قانون، شناسنامه فني و ملكي صادر گردد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شش ماه اول سال 99 یکصد و هشتاد و یک شناسنامه فنی و ملکی به متراژ 105601 مترمربع صادر کرده است.

از این تعداد 81 شناسنامه به متراژ 18516 مترمربع در گروه الف، 89 شناسنامه به متراژ 53915 متر مربع در گروه ب و 21 شناسنامه به متراژ 33170 مترمربع زیربنا در گروه ج صادر گردیده است.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار