نتایج انتخابات هیات رئیسه کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی

نتایج انتخابات هیات رئیسه کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی با دستور کار تعیین هیات رئیسه برگزار شد.

برهمین اساس، دکتر سید رضا سرافرازی به عنوان رئیس، دکتر یحی نصیران به عنوان نایب رئیس و دکتر محمدرضا موسوی تقی آبادی به عنوان دبیر کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی انتخاب شدند.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار