برگزاری جلسه رؤسای نظام مهندسی ساختمان استانها با حضور ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)

🔻برگزاری جلسه رؤسای نظام مهندسی ساختمان استانها با حضور ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)؛

♦️جلسه رؤسای نظام مهندسی ساختمان استانها با حضور مهندس احمد خرم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) امروز ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.

🔹اهم موارد مطروحه:

🔸بررسی چالش های صندوق مشترک و پروژه های سرمایه گذاری
🔸بررسی ساختارسازی ستادی سازمان نظام مهندسی

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار