جلسه شورای رابط سازمان نظام کاردانی ساختمان استان

#گزارش_خبری
🔹🔹جلسه شورای رابط سازمان نظام کاردانی ساختمان استان برگزار گردید.
🔹🔹به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه شورای رابط سازمان نظام کاردانی با حضور عباسی رییس سازمان نظام مهندسی،آقایان مهندس،بهدانی و بنی اسدی نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی،مهندس صابرتنها رییس نظام کاردانی برگزار گردید.

🔹🔹 در این جلسه ساخت و سازهای روستایی و نظارت گاز کاردان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت/
.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار