دیدار مدیر و معاونین اداره کل نوسازی،تجهیز و توسعه مدارس با رییس سازمان

استفاده از خدمات کمیسیون های تخصصی و آموزشی سازمان جهت پیشبرد امورات فنی اداره کل نوسازی

به گزارش روابط عمومی سازمان،طی دیدار مدیر و معاونین اداره کل نوسازی،تجهیز و توسعه مدارس استان با رییس سازمان مباحث فنی  و استفاده از ظرفیت کمیسیون تخصصی و آموزشی سازمان جهت تبادل اطلاعات و افزایش تخصصی بودن امورات فنی در آن اداره کل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار