آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

اطلاعیه شماره 1

 

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را برگزار خواهد نمود،لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری،عمران،تاسیسات مکانیکی،تاسیسات برقی،شهرسازی،ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 58  و 59  آئین نامه اجرایی(اصلاحیه 1394) آن بشرح زیربوده و علاقه مند به عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند،دعوت می شود با در دست داشتن:

  • اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی
  • اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
  • اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی(مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی)
  • اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه
  • اصل و تصویر مصدق کارت ملی
  • دو قطعه عکس4*3
  • تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان،اعضای شورای انتظامی استان
  • گواهی عدم سو پیشینه کیفری
  • گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تایید هیات اجرایی و دستگاه نظارت استان

از تاریخ 01/03/1400 الی 01/04/1400  به محل هیات اجرایی انتخابات واقع در بیرجند-بلوار معلم خیابان قدس شرقی ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازی طبقه همکف (دبیرخانه هیات اجرایی) مراجعه و ثبت نام نمایند

بدیهی است،مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواست های ناقص یا درخواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواستهایی که نامزد عضویت در هیات مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته یا گروههایی است که اعضای آن کمتر از 7نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 می باشد،ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان و حائز شرایط فوق الذکر باشند.

هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار