اطلاعیه ثبت نام مسکن مهندسین

🔻سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی از مهندسین فاقد مسکن ثبت نام بعمل می آورد:
🔸🔸به گزارش روابط عمومی سازمان پیرو پیگیری های رییس سازمان و مکاتبه شماره 14335 مورخ 1399/11/21 به وزارت راه و شهرسازی و همچنین همکاری مدیرکل راه و شهرسازی استان،مهندسین فاقد مسکن میتوانند بجهت ثبت نام اقدام نمایند.
لازم به ذکر است رعایت شرایط آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تکمیل فرم ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان الزامی می باشد.
🔹🔹متقاضیان محترم می توانند بعد از تکمیل فرم،از طریق واتساپ و تلگرام سازمان نسبت به ارسال اقدام نمایند.

🔻آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

1ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
2ـ متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ فاقدین مسکن طبقه تعریف مندرج در بند (1) این ماده.
ب ـ متأهل و یا سرپرست خانوار.
ج ـ دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره1ـ افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
1ـ زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (35) سال سن.
2ـ نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور.
3ـ معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (20) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
تبصره2ـ سابقـه سکونت برای مهاجرین از کلان شهـرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذی‌ربط منتقل می‌شوند (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهدبود.
3ـ گروه‌های کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد.

جهت دریافت فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار