امضا تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی و دانشگاه آزاد بیرجند به منظور همکاری های پژوهشی – آموزشی

به گزارش روابط عمومی سازمان، تفاهمنامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند به منظور ارتقا مباحث آموزشی و همکاری های پژوهشی امضا شد.
بمنظور برقراری نظام ارتباطات کارآمد و بهره گیری از ظرفیت های تخصصی و توان علمی، تحقیقاتی و آموزشی، و پاسخگویی به ضرورتهای جامعه مهندسین، این تفاهم نامه دو جانبه منعقد گردید.
یکی از مهمترین اهداف انعقاد این تفاهم نامه ایجاد شرایط لازم در جهت بهبود مسائل علمی و فنی، توسعه فعالیت های دو مجموعه و هم چنین بهره برداری بهینه از امکانات علمی_پژوهشی و تامین ظرفیت های جدید در راستای ارتقای سطح علمی، هدفمند نمودن فعالیتهای پژوهشی اعضای سازمان نظام مهندسی در قالب هسته و واحدهای فناور در مرکز رشد دانشگاه خواهد بود.

 

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار