مراحل درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسین جدیدالورود

مرحله اول :

پس از اعلام قبولی آزمون از طریق سایت :

  1. استعلام مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی انجام خواهد شد  مهندسان بایستی کپی مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی خود را به سازمان تحویل نمایند.

-(استعلام مدارک ارشد و دکترا چنانچه در اخذ صلاحیت جدید تاثیرگذار باشند انجام خواهد شد  )

استعلام برای مهندسیکه قبلا از این استان پروانه دریافت نموده چنانچه در همان رشته موفق به قبولی در آزمون دیگری شده باشند نیاز نیست در غیر اینصورت مدرک تحصیلی مرتبط با آزمون را به سازمان تحویل دهند .

مرحله دوم :

پس از دریافت تاییدیه نمرات و اطلاع رسانی سازمان مراحل زیر انجام خواهد شد:

  1. مراجعه به سازمان جهت دریافت معرفی نامه اداره دارایی (مفاصاحساب )جهت تشکیل پرونده و پرداحت حق تمبر
  2. درخواست عضویت و دریافت کارت عضویت موقت(مراحل درخواست عضویت در ذیل توضیح داده شده است)
  3. پرداخت فیش 2.500.000 ریال خزانه مسکن و شهرسازی تنها از طریق سامانه پاتمک

آدرس: https://patmak.mrud.ir  

  1. بارگذاری مدارک صدور پروانه از طریق سامانه سپامک

آدرس: https://spamak.mrud.ir

تبصره 1: گواهینامه دوره HSE و 6 دوره مخصوص صدور صلاحیت اجرا و کاراموزی اجرا  برای مهندسان متقاضی صلاحیت اجرا  رشته های عمران و معمار الزامیست و پس از گذراندن دوره ها و کارآموزی در مرحله بعد می توانند درخواست صدور پروانه برای این صلاحیت را در سامانه سپامک بارگذاری کنند.

تبصره 2: مهندسان دارای کسری نمره نیز بعد از گذراندن دوره های مورد نیاز و دریافت گواهینامه های می توانند درخواست صدور پروانه بدهند.

تبصره 3:کلیه فرم ها ی مورد نیاز در مراحل عضویت یا صدور پروانه درصفحه اصلی سایت نظام مهندسی در تب فرم های خام آمده است

تبصره 4:ترتیب مراجعه به سازمان جهت تکمیل مدارک صدور پروانه متعاقباً در سایت اعلام خواهد شد.

عضویت :

مراجعه مهندس به سایت سازمان                                      www.nezam-kj.ir

مراجعه به بخش درخواست عضویت

مراجعه به بخش فرم های خام جهت دریافت فرم سوگند نامه

بارگذاری مدارک مورد نیاز در سایت

مراجعه به سازمان جهت دریافت نامه استعلام کانون کاردان ها (در صورت داشتن مدرک کارشناسی ناپیوسته) و پرداخت ورودی سازمان و حق عضویت سه ساله

دریافت شماره عضویت و کارت عضویت موقت

 

 

 

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار