بانوان كارآفرين الگوي مناسبي براي توسعه و معرفی فعاليت هاي بانوان هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان، رییس کمیسیون مشورتی بانوان گفت: بانوان كارآفرين الگوي مناسبي براي توسعه و معرفی فعاليت هاي بانوان هستند.

میرکاظمی در نشست بانوان مهندس که با حضور دو بانوی کارآفرین برگزار شد بیان کرد: يكي از برنامه هاي مهم کمیسیون در اجراي طرح توانمند سازي بانوان، توجه به بانوان كارآفرين جامعه مهندسی است كه اين امر با جديت دنبال و برنامه هاي آن طبق برنامه کمیسیون اجرا مي شود.

میرکاظمی افزود: در اجراي اين طرح، تلاش مي شود تا ضمن شناسايي بانوان كار آفرين جامعه مهندسی ، آن دسته از بانواني كه علاوه بر حوزه تخصصی ساختمان در فعالیت های هنری فعال هستند نيز شناسايي شده وبه جامعه مهندسی معرفی گردند.

رییس کمیسیون مشورتی اظهار داشت: در این نشست با معرفی هنرهای دو بانوی توانمند در حوزه جواهر سازی و سنگ تراشی بعنوان پایلوت در اولین جلسه موفق به تشریح فعالیت و محصولات آنان شدیم و در جلسات بعدی نیز با حضور و مشارکت سایر بانوان این امر محقق خواهد شد.

میرکاظمی بیان داشت: خوشبختانه بانوان كارآفرين نمونه اي از جامعه مهندسی در سطح استان مشغول به فعاليت مي باشند كه از پتانسيل و تجربه بالايي در توسعه فعاليت هاي اقتصادي برخوردار مي باشند كه بايد اين افراد به عنوان الگويي مناسب براي توسعه فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي بانوان معرفي و با رفع مشكلات آنان، زمينه اشتغال و فعاليت ساير بانوان را فراهم كرد.

در پایان این نشست از دو بانوی کارآفرین توانمند خانم ها فریور و بنایی بابت حضور در این نشست قدردانی بعمل آمد.

 

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار