سازمان نظام مهندسی ساختمان بازوی فنی و توانمند راه و شهرسازی است.

🔻سازمان نظام مهندسی ساختمان بازوی فنی و توانمند راه و شهرسازی است.
🔺عباس عامری، عضو شورای مرکزی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی در دیدار اعضای شورای مرکزی با وزیر محترم راه و شهرسازی گفت:
✔️مدتی است آگاهانه و یا ناآگاهانه، عده ای در جهت تضعیف سازمانهای نظام مهندسی گام برداشته اند.
وی با اشاره به اینکه حیات وجودی سازمانها در گرو سرمایه های آن است، افزود:
با طرح بخشنامه تعارض منافع و بلاتکلیف گذاشتن آن بخش عظیمی از “سرمایه انسانی” و پیشکسوتان و صاحبان تجربه سازمانها از سازمان دور شده اند
با حذف درآمد شناسنامه فنی و ملکی ، منابع مالی سازمانها تا بیش از ۵۰ درصد حذف شده است و اداره سازمانها را دچار اشکال نموده است.
وی در ادامه با اشاره به تعرفه خدمات مهندسی گفت: ما حتی بدلیل عدم توفیق در تحقق تعرفه مناسب خدمات مهندسی سرمایه اعتباری خود را نزد اعضا از دست داده ایم.
عامری در پایان سخنان خود از وزیر محترم راه و شهرسازی درخواست کرد به قید فوریت تصمیمی در خصوص موارد فوق گرفته شود تا سازمانهای نظام مهندسی مجددا در مسیر رسالت فنی و آموزشی و نظارتی و حفظ سرمایه های ملی و مردمی بازگردند.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار