هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی ترمیم شد.

#گزارش_خبری
🔻هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی ترمیم شد.

🔷🔷با استعفای مهندس عامری رییس سازمان از سمت خود، این موضوع در جلسه هیات مدیره بررسی و تصمیمات لازم اتخاد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان؛ با توجه به استعفای رییس سازمان، دهمین جلسه هیئت مدیره سازمان در تاریخ سی ام اردیبهشت ماه با دستور کار ترمیم هیئت رئیسه تشکیل شد.
براساس این گزارش، پس از استعفای عباس عامری از سمت ریاست،در این جلسه «محسن نصرآبادی» به سمت رئیس سازمان، «یداله محمودی» به سمت نائب رییس اول انتخاب شدند.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار