آغاز ثبت نام شش دوره جدید ارتقا پایه/تابستان1402

ثبت نام شش دوره جدید ارتقا پایه شروع شد.

 • ثبت نام دوره های
 • اجرای گود
 • معماری زمینه گرا
 • بتن ویژه
 • بهسازی خاک
 • مبانی ایمنیhse
 • تا 20/4/1402 ادامه دارد
 • دوره ها پس از رسیدن به حد نصاب برنامه ریزی و برگزار خواهد شد
 • مدت اعتبار دوره ای ارتقا پایه 3 سال میباشد
 • لذا مهندسان پایه سه پس از گذشت یک سال کامل از زمان اخذ پایه سه نسبت به شرکت در دوره ها اقدام نمایند
 • و مهندسان پایه دو، دو سال کامل از زمان اخذ پایه دو نسبت به شرکت در دوره ها اقدام نمایند
 • تا در زمان ارتقا پایه گواهینامه ها اعتبار داشته باشد.
 • به اطلاعات مندرج در بخش توضیحات رویداد دقت فرمائید در این قسمت مشخص شده کدام دوره ها به منظور جبران کسری نمره آزمون ها در صلاحیت های مربوطه منظور میگردد .

جهت ثبت نام دوره ها به سامانه رفاهی مراجعه فرمائید:

https://refahi.nezam-kj.ir/

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار